petak, 8. studenoga 2019.

MODA LAPIDA (natpisna ploča) i što to je?


 I ove godine, kao i svake prethodne odnijeli smo rožice na groblje...običaj je to ili danas već moda koja pruža ljudima priliku da popričaju na ulazu na groblje dok gužva pasiva. 
Ono što tamo vidimo govori samo za sebe, ako smo eto dovoljno obrazovani da znamo čitati ukuse po izgledu grobnica. Govori da se moda mijenja, a loš ili dobar ukus ostaje..

U nastavku smo prošetali Lapidarijem rovinjskog groblja gdje se formirala misao za ovaj blog! 

Ne možemo  ne zapaziti da su natpisne poče (na latinskom jeziku ili dijalektu lapide) prije više ili manje stotinu godina bile sve redom od bijelog domaćeg materijala i nikom nije smetala prolaznost vremena odnosno patina koja se nakupljala...Patina je jednostavno bila dokaz prolaza vremena (po samoj definiciji vrijednost lapide). Uz to, ne samo da su bile od domaćeg materijala, nego su bile i malog formata kao izraz skrušenosti ili skromnosti kao i ukrašene ornamentima(ručni rad) pripadajuće stilske estetike(majstor klesar-dizajner) koja je bila odraz razdoblja povijesti, ali se isto tako uspješno reproducirala s naraštaja MAJSTORA KLESARA-DIZAJNERA na naraštaj Klesara. 

Prema gore zapisanom zapažanju zaključujemo da su vremena bila druga i drugačija te da se cijenilo BIJELO-Domaće, MALENO-Skrušeno, UKRAŠENO-Bogato.

Nažalost, danas je prisutan bezvrijedan pristup kod odabira grobnica koji se ogleda u utrošku ogromnih količina uvoznog materijala koji s metalnom ornamentikom čini bezobrazno skup spomenik koji jedino što može pokazati jest bezvrijednost i loš ukus vlasnika.

PA DA DEFINIRAMO LAPIDU: Lapida u prijevodu natpisna ploča s uklesanim slovima i brojkama. Uvijek je uspravo položena, a za svrhu ima zabilježiti spomen  na pokojnika i putem popratne dekorativne klesarije prenijeti uspomenu u vječnost.

Ukoliko vas zanimaju vrijednosti 21. stoljeća i moderno hrvatsko društvo posjetite nas na adresi Driovier 11 ili na gradskom groblju Rovinj gdje demonstriramo KLESANJE LAPIDE teške oko 500kg i povezane kulture življenja.

Demonstracija: KLESANJE LAPIDE
Demonstracija se održava od 1.1. do 31.1.2020 godine.
Lokacija: GRADSKO GROBLJE ROVINJ
Najave na telefon 0981743533

Zdravi i veseli bili! 

Vaši Tamara i MatePozicioniranje lapide na drvenu konstrukciju iz vlastite radinosti..


Lapida u poziciji za klesanje 
Oblikovanje otpočelo...

petak, 25. listopada 2019.

EKONOMSKA RECENZIJA SAJMA DESIGIN DISTRICT ROVINJ 2019Radosni što smo dočekali lokalno-međunarodne sajmove u istarskoj regiji, a kao jedini predstavnik iz branše donosimo ekonomsku recenziju na temu ULAGANJE U TURIZAM. Uživajte u čitanju i fotografijama!

Zamjerka na sajam je što nema ozbiljnih ulagača koji znaju što sve čini cijenu proizvoda i svjesni su da se ulaganje u dizajn, autentičnost i kvalitetu nadasve isplati kroz uklapanje cijene u vlastiti proizvod za bolji povrat u turizmu - smještajni kapaciteti, restorani.
S druge strane, dobili smo par ozbiljnih upita od domaćih vlasnika objekata koji su primorani ulaziti u kredite ili, ako imaju sreće, prodati naslijeđenu nekretninu kako bi mogli uložiti u vlastite smještajne kapacitete, restorane za tržište pa gledaju ljeti spavati u vrtnoj kućici jer je povrat slab. No, u slučaju da se odluče na ponuđeno opremanje, spomenutu kvalitetu koja bi im osigurala bolji povrat nisu spremni plati jer računaju da mi je potreban posao pa ću raditi u minusu ili u boljem slučaju dati popust na svoja križa i uložen vlastiti i posuđen novac u obrazovanje i posao do sada što je od njih neozbiljno.

Ususret ozbiljnim ulagačima radimo na jedinstvenoj ponudi na ovim prostorima, a na vama je da prepoznate vrijednost za novac, sretno ;)

Piše: M. Pribilović

FOTO MAPA RADOVI - DESIGN DISTRICT ROVINJ 2019

FOTO MAPA - DESIGN DISTRICT ROVINJ 2019

nedjelja, 20. listopada 2019.

Da se predstavimo: što je to Kultura STINE?

Udruga Kultura STINE osnovana je s ciljem poticanja, promicanja i razvoja klesarstva, ručne obrade kamena u prirodnom mediteranskom okruženju Istre i Dalmacije.

Život ljudi na ovim prostorima tisućljećima je vezan uz materijal naziva KAMEN-GROTA koji se sve više koristi pri izgradnji novih objekata, a svijest o potrebi restauracije kamenih spomenika kulture počela se u posljednje vrijeme na pravi način razvijati u privatnom dijelu sektora zaštite i očuvanja spomenika kulture. Ipak, još je uvijek prisutan nedostatak SVIJESTI O POTREBI ULAGANJA U OBRAZOVANJE KADROVA ZA RAD na očuvanju spomenika kulture ili nepokretne kulturne baštine koja uključuje fasade i pročelja. U tom smislu pojedini gradovi financiraju programe obnove ili povlače sredstva iz namjenskih programa europskih fondova što je samo po sebi pohvalno, međutim, kod dodjele poslova događa se da radove dobivaju građevinski lobiji koji nemaju uposlene kadrove za kvalitetnu izvedbu, a nije rijetki slučaj da i neznanje vlada među nadzornim organima, konzervatorima (devalvacija struke), prema kojima je i usmjereno djelovanje Udruge Kultura STINE, a za što je recentni primjer restauracija i konzervacija na objektu Kaštel Grimani-Morosini u Svetvinčentu!

Kultura STINE teži okupljanju građana kroz organiziranje savjetovanja, predavanja i radionica o klesarstvu i restauraciji kamene plastike s ciljem razvijanja svijesti o POVEZANOJ KULTURI ŽIVLJENJA. Na taj način bi se  poboljšala kvalitete izvedbe klesarskih radova u starim urbanim i ruralnim jezgrama. Također, želja nam je stvoriti podlogu za nova dizajnerska rješenja temeljena na elementima mediteranske i hrvatske baštine koja će se izgledom (ručnom obradom) interpolirati u novoizgrađene objekte. Time će im udahnuti duh prošlog vremena s ciljem očuvanja identiteta i posebnosti podneblja u kojem živimo, ali će ih istovremeno učiniti privlačnima generacijama koje dolaze, i turistima naravno.

Piše: T. Perković

ponedjeljak, 7. listopada 2019.

Kultura Stine s ručnom obradom kamena na Design Districtu u Rovinju

Ove godine novoosnovana udruga Kulura Stine kao jedini lokalni izlagač u branši izlaže na Design Districtu organiziranom u prostorima Stare Tvornice duhana Rovinj.
Prilika je to da njezin osnivač Mate Pribilović pokaže znanje stečeno u bračkoj i londonskoj školi te postavi nove visoke standarde u upotrebi istarskog i dalmatinskog kamena u modernoj arhitekturi. S tim u svezi nužno je reći da bi se kamen kao najkvalitetnija lokalna sirovina mogao u većoj mjeri uklopiti u novoizgrađene stambene, gospodarske i turističke objekte koji niču u Hrvatskoj, a tu presudnu i dragocjenu ulogu igraju arhitekti koji posreduju između investitora i konzumenata turističkog proizvoda.
Umjetan materijal ne može zamijeniti kvalitetu kamena koji je duboko utkan u našu tradiciju i baštinu i koji svakako treba naučiti više valorizirati kako bismo očuvali vlastiti identitet nužan za preživljavanje u modernim uvjetima života i trendovima održive ekonomije (Kamen Pazin).
Tehnika koju Pribilović koristi nije se promijenila od rimskih vremena i  može se naći na objektima od iznimne kulturno-povijesne važnosti u Rovinju kao i širom naše jadranske obale. To je tehnika koja čini tehnologiju dizajna koja se koristi u našoj Udruzi. Zanimljivo je da su istu tehniku, između ostalih koristili arhitekt Andrea Palladio  i klesar Marin s Raba kao i mnoga druga poznata imena struke širom Mediterana.
Udruga Kultura stine za cilj ima očuvanje kamene baštine, njezinu restauraciju gdje je to potrebno i stvaranje modernog dizajna na tragu te iste baštine koji će objektima udahnuti novu svježinu i postati njezina dodana vrijednost.

 Set klesarskog alata

Piše: T. Perković

MODA LAPIDA (natpisna ploča) i što to je?

  I ove godine, kao i svake prethodne odnijeli smo rožice na groblje...običaj je to ili danas već moda koja pruža ljudima pr...